Forum Arda.sk

Verejná debata => Elfština => Topic started by: Eruantalon on October 17, 2008, 04:15:13 pm

Title: Zdroje
Post by: Eruantalon on October 17, 2008, 04:15:13 pm
nech to máme pokope...

Yahoo! groups
http://groups.yahoo.com/group/elfling/ ... všeobecná debata o tolkienovych jazykoch.
http://groups.yahoo.com/group/lambengolmor/ ... "odborná" debata o tolkienovych jazykoch. (teda žiadne požiadavky na elvish tetovačky...)
Title: Re: Zdroje
Post by: Ramgad on October 25, 2008, 11:12:23 am
Ardalambion
http://www.uib.no/People/hnohf/

Fellowship of the Word-smiths
http://www.elvish.org/gwaith/language.htm

Parma Tyelpelassiva - The book of silver leaves
http://www.phy.duke.edu/~trenk/elvish/ ... mnoho zaujímavých textov o elfštine a v elfštine + učebnice Sindarinu, Quenye a Adunaicu

Učebnica Quetin i lambë eldaiva
http://www.phy.duke.edu/~trenk/elvish/#course_quenya ... v PDF + odkaz aj na náš slovenský preklad (v staršej verzii)

Quenyalambë
http://quenyalambe.wz.cz/ ... hlavne o Quenyi a v češtine

Angrenost
http://www.angrenost.cz/endor/clanek.php?akce=vypis&kategorieid=2 ... o Quenyi v češtine
http://www.angrenost.cz/endor/clanek.php?akce=vypis&kategorieid=22 ... o tengwar v češtine